• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk

Siden er under ombygning.