• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk

Målsætning for Højvangskolen:

Højvangskolen ønsker at være en skole, der fungerer som “den lille skole i den store skole” med 5 afdelinger. 
Skolen skal fremstå som én skole med fælles traditioner og et tæt samarbejde mellem afdelingerne.

Højvangskolen ønsker at være en skole, hvor der er fokus på den Positive Adfærd i Læring og Samspil med udgangspunkt i teorierne om ”PALS”.

Højvangskolen ønsker at være en skole, hvor undervisningen tilrettelægges efter det enkelte barns udvikling og læringsstil, og med stor vægt på almene og sociale kompetencer.

Højvangskolen ønsker at være en udviklingsorienteret skole, som underviser på et højt fagligt niveau, og hvor eleverne motiveres til selvstændigt at søge viden og derigennem styrke tilliden til egne muligheder.

Højvangskolen ønsker at være en skole, som lægger vægt på et gensidigt forpligtende skole/hjemsamarbejde,der bygger på tillid, ansvarlighed, et højt informationsniveau og den anerkendende kommunikation.

Højvangskolen ønsker at være en skole hvor bygninger, lokaler og udendørsarealerne er velholdte og bærer præg af elevernes aktiviteter og kreative udfoldelse.

Højvangskolen ønsker at være en skole, hvor der er pædagogisk sammenhæng mellem børnehaver, skole og fritidstilbud, og hvor pædagoger og lærere indgår i et forpligtende samarbejde herom.

Højvangskolen ønsker at være en skole, som gør en særlig indsats for at styrke børnenes sundhed gennem fysiske aktiviteter, kostvaner, øget bevægelse i skolehverdagen samt bevægelse og leg i DUS.