• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk

Ordensregler

Alle børn bliver regelmæssig undervist i PALS og forventninger til adfærd bliver tydeligjort. Højvangskolen forventer at børn og voksne har en adfærd, så alle synes at Højvangskolen er et rart sted at være. Disse forventninger kan ses her og man kan læse nærmere om PALS.

På Højvangskolen har vi, udover PALS-forventningerne, disse ordensregler:

- Behandl dine kammerater, som du vil behandles af dem.
- Behandl skolens ting med fornuft. Hvis du med vilje beskadiger noget, er du         erstatningspligtig. Det betragtes som hærværk, hvis du foretager ændringer i       skolens computere.
- Du må gerne spille bordtennis, fodbold eller basketball på de af skolen anviste     arealer.
- 7.-9.kl. må forlade skolen i faste mellemtimer eller evt. fritimer og i                     middagspausen.
- Rygning er ikke tilladt på skolens område.
- Hjælp hinanden med at holde skolen ren.
- Klasselokalerne skal være ryddet, stolene sat op og lyset slukket inden lokalet     forlades.
- Cykler og knallerter skal parkeres i/ved cykelstativerne. Man må ikke cykle på     flisegangene.
- I frikvartererne må man kun opholde sig i faglokaler og festsal sammen med en   lærer.
- Man må gerne have mobiltelefoner tændt i pauserne.
- Leg i forbindelse med sne foregår væk fra bygningerne på arealerne bag                voldene eller på boldbanen syd for A
-huset.