• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk

ADHD Afdelingen, Fase 6

Fase 6 er en del af Højvangskolen, og har eksisteret siden august 1996. Vi er normeret med 10 lærere, 6 pædagoger, 1 afdelingsleder og 30 elever. Eleverne er fordelt i fem klasser. Klasserne 6A, 6B, 6C, 6D og 6E. De yngste elever går i 6A og de ældste elever går i 6E. Vi holder til i bygningen foran hovedskolen, ved parkeringspladsen. I daglig tale kaldet: ”Sektion 10”

Vi betragter os selv som en helhedsskole. Dette betyder, at pædagoger og lærere er én samlet personalegruppe, som indgår i et tæt samarbejde i de enkelte klasser, men også på tværs af klasserne. Her igennem ønsker vi at tilgodese det enkelte barns læring, trivsel og personlige udvikling. Dette gælder hele dagen, som hos os er fra kl. 7.30 til skoledagens ophør. Det er muligt at gå i Dus/klub på alle årgange. For de yngste er der fælles morgen-åbning i DUSSEN i A-huset fra 06.15—07.30.

I Fase 6 kan du forvente en gruppe professionelle voksne, med en bred og lang erfaring indenfor ADHD-området, der vil tage aktivt og fagligt del i dit barns udvikling.

· Vi bestræber os på at gøre dit barn så dygtigt som muligt.

· Vores intentioner altid er gode.

· Vi tager kontakt til dig, når det er nødvendigt (telefon/Intra).

· Vi er til at få fat i, hvis du har brug for det.

Undervisningen i Fase 6 tager afsæt i de lovmæssige krav om synlige og klare mål - naturligvis målrettet det enkelte barns udvikling.

 
se Fase 6's folder:
 
 
 
 
kontakt:
 
Højvangskolen:     9982 3488
Afd. leder:             3199 0139
Fase 6:                 9982 3495
Fase 6 møderum: 9982 3496
Fase 6 kontor:      9982 3494
Fase 6 Mobil:        3199 0794